Αγγειακά Εγκεφαλικά

Σε μάστιγα της σύγχρονης εποχής εξελίσσονται τα εγκεφαλικά. Πρώτη αιτίας αναπηρίας στην Ελλάδα.